TPlink 722N – USB thu sóng Wi-Fi


  • Tốc độ 150Mbps
  • Bảo hành 03 tháng

........................................

Tư vấn mua hàng: 02743.82.5678
Hỗ trợ kỹ thuật: 0846 887 368