PC Gaming PN03

4,570,000 


  • H81/G3250/4GB
  • SSD120/GT730D5

........................................

PC Gaming PN03

4,570,000 

Gọi tư vấn miễn phí: 0846 887 368