PC Gaming PN02

5,420,000 


  • H81/I3 4160/8GB
  • SSD120/GT730D5

........................................

PC Gaming PN02

5,420,000 

Gọi tư vấn miễn phí: 0846 887 368