Máy bộ Lenovo Gen4

2,850,000 


  • May tính bộ Lenovo
  • SSD120/RAM 4GB

........................................

Máy bộ Lenovo Gen4

2,850,000 

Gọi tư vấn miễn phí: 0846 887 368